Harmonogram zawodów
VII Bitwa ACES o Płock – harmonogram

niedziela 18.10.2020
8:00 – 9:00 rejestracja zawodników
09:30 – otwarcie zawodów – odprawa pilotów, grupowa fotka wszystkich uczestników
10:00 – 11:30 - I runda WW II i WW I*
11:45 – 13:00 - II runda WW II i WW I*
13:00 – 13:30 - przerwa (gorący posiłek i pokazy)
13:30 – 15:00 - III runda WW II i WW I*
15:15 – 16:30 - IV runda WW II i WW I*
16:30 – 17:00 – przerwa, podliczenie wyników, czas na przygotowanie modeli do finału
17:00 – 17:30 - finał WW II i finał WW I*
18:00 – ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród i dyplomów


*czas na ewentualne protesty
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia w czasie poszczególnych punktów harmonogramu, z celu dostosowania go do aktualnego rozwoju sytuacji, a zwłaszcza do panujących warunków atmosferycznych.