Informacje dla zawodników
UWAGA: Mapka dojazdu do miejsca rozgrywania zawodów w pozycji menu "Dojazd".

1. Wszystkim zawodnikom zapewniamy:
- taśmy do walki
- dyplomy uczestnictwa
- ciepły posiłek oraz napoje
- możliwość zaparkowania

Z uwagi na dwudniową imprezę - połączone dwudniowe zawody ESA i ACES - zapewniamy możliwość rozstawienia namiotu na terenie lotniska.

Wszystkich zawodników, którzy przyjadą dzień wcześniej zapraszamy na wieczorne ognisko.


Na zwycięzców czekają dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

2. Kaski
W czasie trwania zawodów obowiązuje nakaz noszenia kasków ochronnych w strefach określonych regulaminem.3. Ubezpieczenie
Każdy uczestnik imprezy ponosi indywidualną odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody. Wskazane jest aby zawodnik posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową OC obejmującą udział w zawodach modeli RC.
Każdy zawodnik rejestrujący się na zawody oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym regulaminem Aircombat ACES na rok 2023, zobowiązuje się go przestrzegać ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników zawodów, widzów, organizatorów i pozostałych osób znajdujących się w sektorze, w którym odbywają się zawody. W związku z powyższym nie będziemy w dniu zawodów zbierać oświadczeń.

4. Aspekty prawne pilotowania modeli
Każdy uczestnik zawodów musi być zarejestrowany w ULC jako Operator BSP i posiadać uprawnienia do pilotowania modeli RC minimum w klasach otwartych A1 i A3. Na każdy model należy nanieść numer operatora BSP nadany przez ULC. Modele bez naniesionych numerów nie będą dopuszczane do lotów.

5. Wpisowe
Wpisowe w wysokości 80 PLN będzie pobierane podczas rejestracji zawodników.

6. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego obiadu dla osób towarzyszących w cenie 30 zł. Prośba o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby i ilości e-mailem na adres któregoś z organizatorów.